Σεμινάριο: ATLANTIS Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Τετάρτη 18/03/2020
Ώρα διεξαγωγής:
17:00 – 21:00 μμ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

SoftOne Technologies
κτιριακό συγκρότημα Ganas & Ganas, κτίριο Β2
6ο χλμ Θεσ/νίκης – Θέρμης
Θέρμη, Θεσσαλονίκης
Αίθουσα Εκπαιδεύσεων
(3ος όροφος)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

SoftOne Training Services
Αθήνα
211 10 22222
info@softone.gr

Σύντομη περιγραφή

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τη λειτουργία και τις δυνατότητες της εφαρμογής ATLANTIS E.R.P. στην τήρηση των διατάξεων του N. 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα εμβαθύνοντας σε έννοιες και λειτουργίες αυτοματοποίησης των σχετικών διαδικασιών.
Στο τέλος του σεμιναρίου θα υπάρχει δυνατότητα διατύπωσης ερωτημάτων, ενώ ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Στόχος

Η εμβάθυνση σε έννοιες και λειτουργίες αυτοματοποίησης διαδικασιών.

Η πληρέστερη κατανόηση του τρόπου τήρησης της λογιστικής και της φορολογικής βάσης των λογαριασμών.

Η πληρέστερη γνώση των εργαλείων και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται καθώς και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εξοικειωμένους χρήστες της εφαρμογής ATLANTIS E.R.P. από την οικονομική διεύθυνση, το λογιστήριο και τη διεύθυνση IT, που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της εφαρμογής στην τήρηση των Ε.Λ.Π. και στην παραγωγή και εκτύπωση των οικονομικών καταστάσεων.

Διδακτέα ύλη

Μετάβαση στα Ε.Λ.Π.

  • Αλλαγή Λογιστικού σχεδίου & μεταφορά στοιχείων λογαριασμών από Ε.Γ.Λ.Σ.
  • Σενάρια μεταφοράς αποθεμάτων λήξης – έναρξης
  • Αλλαγή λογαριασμών λογιστικής στις υπόλοιπες ενότητες
  • Μεταφορά καταχωρημένων άρθρων στους νέους λογαριασμούς

Τήρηση Φορολογικής βάσης

Κλείσιμο χρήσης – Προσδιορισμός Κόστους Πωλήσεων

Λογιστικές Καταστάσεις

Τακτοποίηση εκκρεμών Δελτίων Αποστολής

Χρονική τακτοποίηση Δαπανών & Εσόδων

Τήρηση Λογιστικής & Φορολογικής βάσης Παγίων


TIMH ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: €80


* Η τιμή είναι ανά συμμετέχοντα και δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α.
Σημείωση: Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας!*Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική